My published texts

Cover illustration on one of my handmade art-archive books

På den Internasjonale Bokdagen 24.04.2015 fant jeg en flere siders oversikt over hva jeg har fått publisert og registrert av BIBSYS, inkludert bøker, hefter, tekstbidrag til slike, illustrasjoner, bokomslag og kart.

Selv om listra er lang, er den langt fra fullstendig, mange av kartene mangler f.eks. Den første registrertingen er fra 1971, men jeg har publiseert artikler og dikt i pressen flere år tidligere. Ingen av mine debattinnlegg er nevnt her, det alene ville utgjort en fyldig utgivelse vil jeg tro (kanskje jeg bør utgi dem som bok?). Uansett gir denne listen et godt overblikk over hva slags emner jeg har syslet med siden dengang og fram til nylig:

BIBSYS Bibliotekbase Hans Ragnar Mathisen (1945-) Kronologisk liste (eldste først)

 

"Plaudite, Alta!"

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalott Årg. 7, nr. 3(1972)

1972 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

Tilgjengelig

Tittel: "Plaudite, Alta!"

Forfatter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

Ansvarsangivelse: Hans Ragnar Mathisen Grimsø

Er del av: Nordkalott Årg. 7, nr. 3(1972)

Årstall: 1972

Format: S. 1 ill.

Språk: Norsk (bokmål)

Noter: Dikt

Gå til overordnet post: 911479406

Objekt-ID: 111138930

Kilde: BIBSYS ILS

 

Bones-saken

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Håløygminne B. 13, årg. 53, hefte 3 (1972)

1972 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

Tilgjengelig

Tittel: Bones-saken

Forfatter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

Ansvarsangivelse: Hans Ragnar Mathisen Grimsø

Emner: Bondåsen, John Johnsen; Niia, Ole Andersen; Bones, Jon; Historie; Salangsdalen(Bardu) -- Historie; 1839

Er del av: Håløygminne B. 13, årg. 53, hefte 3 (1972)

Årstall: 1972

Format: S. 304-311

Språk: Norsk (bokmål)

Noter: Omhandler en konflikt mellom samer og nybyggere i Troms

Gå til overordnet post: 834101629

Objekt-ID: 111143527

Kilde: BIBSYS ILS

 

Samiske stedsnavn i Tromsøområdet

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalott Årg. 9, nr. 4(1974)

1974 


 

Tana-elva syr seg stille

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalott Årg. 9, nr. 49(1974)

(dikt)

 

Sámi namat Tråm'saguovlos = Samiske stedsnavn i Tromsøområdet

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1974 kart

 

Samiske fellesnavn på lokaliteter

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalott Årg. 9, nr. 37(1974)

1974 


 

Samene i nordnorsk lokalhistorie (1)

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalott Årg. 10, nr. 2(1975)

1975 


Bokomtale av: Maalselvdalen / Ivar Sæter. - Oslo : Grøndahl, 1926

 

Samene i nordnorsk lokalhistorie (2)

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalotten 10(1975):3

1975 


Bokomtale av: Bardu bygdebok 1 / Eystein Eggen. - 2. oppl. - Bardu, 1975

 

Bálljes duod'daris

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalotten 10(1975):42

1975 
Dikt

 

Sábmi

Hans Ragnar Mathisen

c1975 
Ingen bibliotek har dette dokumentet

Usikker status, kontakt biblioteket(Skaff den)

Sábmi (strekversjon av kartet i lite format. HRM 24.04.2015)

 

Sábmi

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1975

1 kart kol. ; 70 x 85 cm.

 

Soađi maŋis.  Ålmuš.  Mån åidnen

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalotten 11(1976):20

1976 


3 Dikt

 

Lieđit muot'tagis

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalotten 11(1976):19

1976 


Dikt

 

Det er fordi jeg er en kristen at jeg er sameaktivist!

Guri Ulfrstad 1929-

Nordkalotten 11(1976):11

1976

 

Samenes og sameområdenes stilling historisk belyst : Institutt for sammenlignende kulturforskning med viktig foredragssamling

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalotten 12(1977):32

1977 
: Bokomtale av: Samenes og sameområdenes rettslige stilling historisk belyst / red. Knut Bergsland. - Oslo : Universitetsforl., c1977

 

Samekunstneren Lars Pirak fra Jokkmokk i Sverige

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordkalotten 12(1977):33 ;34

1977 


 

A world family : portraits

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1978

Forfatter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

Ansvarsangivelse: by Hans-Ragnar Mathisen, alias Elle-Hán'sa, alias Keviselie

Emner: Mathisen, Hans Ragnar 1945-; Billedkunst; Portretter; Kunst - Urbefolkninger

Utgivelssted: Oslo

Årstall: 1978

Format: [39 port.] ill.

Språk: Engelsk

Noter: Håndinnbundet bok med litografiske portretter.

Objekt-ID: 971462127

Kilde: BIBSYS ILS

 

 

Gi leai Jubonaš?

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Goaikkanasat 3(1980)

1980 


Tittel: Gi leai Jubonaš?

Forfatter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

Medforfatter/Bidragsyter: Andreas Njárga 1939-

Ansvarsangivelse: čálii: Hans Ragnar Mathisen ; jorgaleaddji: Andreas Njarga

Emner: Niia, Ole Andersen; Bondåsen, John Johnsen; Bones, Jon; Troms -- Historie

Omhandler en konflikt mellom samer og nybyggere i Troms

 

Luleju : the story of a sami siida and a river

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1981

a poem by Elle-Hánsa

Utgiver: Keviselie

Utgivelssted: Masi

Format: 60 s. ill.

Språk: Engelsk

      Emner: Naturvern; Julevu; Vasskraftutbygging - Sverige

 

Luoddat Kristusa guv'lui

Ellen G. White 1827-1915; Hans J Henriksen 1903-1977

Luoddat Kristusa guv'lui

Ellen G. White 1827-1915

1981

Medforfatter/Bidragsyter: Hans J Henriksen 1903-1977

Ansvarsangivelse: E.G. White ; en'gelasgielas jår'galii Hans J. Henriksen ; åv'dasiido sárgoi Hans Ragnar Mathisen

Emner: Andaktsbøker; Oppbyggelsesbøker; Religiøs litteratur

Språk: Samisk, Nordsamisk

Originaltittel: Steps to Christ

 

Eallima govat : muorravajusat ja divttat = The circle of life : woodblock prints & poems

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1982

31 s. ill.

Noter: Engelsk og samisk tittel og tekst.

 

Ikke ingenting : et teaterstøkke i tre akte

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1983

Ansvarsangivelse: av Hans Ragnar Mathisen ; [forfattarns træsnitt]

Emner: Skjønnlitteratur; Skuespill

Utgiver: Keviselie

Utgivelssted: Masi

Årstall: 1983

Format: 78 s.,[5] pl. ill.

Språk: Norsk (bokmål)

Noter: Undertittel på omslaget: Et drama i nord.

ISBN8290482035;ISBN8290482035

 

Long live Kawthoolei! : the Karen revolution in Burma

1983

Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

Ansvarsangivelse: edited and with photographs by Keviselie

Emner: Urbefolkninger - Burma

Utgiver: Keviselie

Utgivelssted: Máze

Format: 65 s. ill.

Språk: Engelsk

ISBN8290482043

 

Manne dån leat mu guođđan? : jurdagat gova birra maid mon lean ráhkadan = Hvorfor har du forlatt meg? : noen tanker om et bilde jeg har laget

Hans Ragnar Mathisen

Vår kirke i nord 36(1984)

1984 


S.25-33 ill.

Noter: Nordsamisk og norsk parallelltekst.

 

Litt om samisk urte-te

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Deatnu = Teno = Tana 1984

1984

Emner: Kosthold; Drikker

Er del av: Deatnu = Teno = Tana 1984

Årstall: 1984

Format: S. 54

Språk: Norsk (bokmål)

 

Arbeidsbok til Jerpseth: Lise og Ola : 1

Kari Meløy 1941-

Meløy, Kari, 1941- Arbeidsbok til Jerpseth: Lise og Ola Tromsø : Universitetsforl., c1986

cop. 1986 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

Tittel: Arbeidsbok til Jerpseth: Lise og Ola : 1

Forfatter: Kari Meløy 1941-

Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen

Emner: dárogiela; oahpogirji

Er del av: Meløy, Kari, 1941- Arbeidsbok til Jerpseth: Lise og Ola Tromsø : Universitetsforl., c1986

Årstall: cop. 1986

 

Ellen : lesebok i norsk for barn med samisk som førstespråk

Kari Meløy 1941-

cop. 1986 
Dokumentet har flere deler (se detaljer)

Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen

Ansvarsangivelse: Kari Meløy

Emner: Norsk språk -- Lesebøker; lesebøker; norske; dárogiela/norsk; oahpogirji; Norsk språk - Lesebøker for fremmedspråklige

1986

Format: 119 s. ill. 25 cm

 

Njárggat vuonat ja sullot

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1987

Format: 1 kart kol. ; 68 x 54 cm.

Noter: Oppgis å være tegnet av Elle-Han'sa (Hans Ragnar Mathisen). 
Omfatter Tromsøområdet med Lyngen. Mange samiske stedsnavn er inntegnet.

 

Jessie Kristensen, Greenland. Hans Ragnar Mathisen, sápmi : March 3 - 30 1989

Jessie Kristensen

1989?

Jessie Kristensen, Greenland. Hans Ragnar Mathisen, sápmi : March 3 - 30 1989

Arctic Gallery

      Utgivelssted: Tromsø

      Årstall: 1989?

      Format: [16] s. ill.

      Språk: Engelsk

 

Samisk reindrift i Tromsø-området

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Betlehemsstjerna, Svalbard år 1613, reindrift i Tromsdalen, dyreliv Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1989

1989 


S. 16-30 ill.

Serie: Ottar

 

Davviálbmogat = Indigenous peoples of the Arctic

Hans Ragnar Mathisen, Illustrert samiskspråket kart over det cirkumpolare område som viser hvor ulike urfolk er bosatt. 
Ordliste på nordsamisk, engelsk og russisk

 

Sámisat 010790

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1990

1 kart kol. 70 x 60 cm

Liste over stedsnavn på blant annet samisk og norsk

 

Sámi kulturmuittut : báikenammačoaggima giehtagirji = Samiske kulturminner : håndbok i stedsnavnregistrering : med rapport fra to seminarer

Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen 1945-; Romssa sámi searvi

Ansvarsangivelse: arrangert og utgitt av Romssa Sámi Searvi ; redaktør Hans Ragnar Mathisen

Emner: samer; stedsnavn; samisk; kart; historie; báikenammahus; sámi; kultuvrra; gihtagirji; Norge; møter - Skibotn - 1990; møter - Tromsø - 1989; Registrering; Stedsnavn; Samiske kulturminner; Stedsnavn; Nordsamisk språk; Samisk språk; samer; stedsnavn; samisk; kart; historie; báikenammahus; sámi; kultuvrra; gihtagirji; Stedsnavn, samiske; Kulturminner, samiske

Utgiver: I kommisjon på Keviselie forlag

Utgivelssted: Romsa

Årstall: 1991

Format: 170 s. ill.

Språk: Flerspråklig; nordsamisk;Norsk (bokmål);Norsk (Nynorsk);Svensk

ISBN8290482086

Samiske stedsnavn i Ramfjordområdet

Hans Ragnar Mathisen

Ramfjorden Ramfjordbotn : Ramfjordforlaget, [1991?]

ca 1991 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S. 78-85

Språk: Norsk (bokmål)

 

Samiske kulturminner i Ramfjordområdet

Hans Ragnar Mathisen

Ramfjorden Ramfjordbotn : Ramfjordforlaget, [1991?]

ca 1991 


S. 86-87

 

Samiske stedsnavn

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Ramfjorden Ramfjordbotn : Ramfjordforlaget, [1991?]

1991? 


 

En flyttsamekones arbeid : Berit Turi Oskal forteller

Hans Ragnar Mathisen

Ramfjorden Ramfjordbotn : Ramfjordforlaget, [1991?]

ca 1991 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S. 58-61

Språk: Norsk (bokmål)

 

Báikenámat Finnmárku fylkkas = Noen samiske stedsnavn i Finnmark fylke

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1992

1 kart kol. 50 x 60 cm

Illustrert kart over Finnmark fylke med samiske stedsnavn. På baksiden liste over et utvalg av samiske stedsnavn.

 

Samégiel loddenamahusat

Samuli Aikio

1993 
 Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

Ansvarsangivelse: Samuli Aikio ; [govaid dahkan Hans Ragnar Mathisen]

      Fuglenavn; Terminologi; Samisk språk; Norsk språk; Finsk språk; Svensk språk; naturfag; Nordsamisk språk - Ordbøker; Fuglenavn, samiske

 

Máilmmi eamiálbmogat : 1993: máilmmi eamiálbmogiid riikkaidgaskasaš jahki

1993

Medforfatter/Bidragsyter: Tom G Svensson 1934-; Espen Wæhle 1954-; Jens Dahl; Norge Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ansvarsangivelse: teaksta: váldoteaksta Jens Dahl, sámiid, cree ja áinu birra artihkalat Tom G. Svensson, redakšuvnnalaš teaksta Espen Wæhle ; govat: Keviselie, Hans Ragnar Mathisen ; sámegillii jorgalan: Brita Kåven ja Amund Nergård

Emner: Urbefolkninger; urbefolkninger

Utgiver: Gielda- ja bargodepartemeanta

Utgivelssted: Oslo

Årstall: 1993

Format: 72 s. ill. 30 cm

Språk: Samisk, Nordsamisk

Originaltittel: Verdens urbefolkninger : 1993: det internasjonale året for verdens urbefolkninger

 

Muohtasánit = Sámi báikenamat ja kárttat

1993

Tittel: Muohtasánit = Sámi báikenamat ja kárttat

Emner: termer; davvisámegiella; nordsamisk; doahpagat; billedkunst; govvadáidda; mathisen,; hans; ragnar

Utgiver: Buvttadeapmi/Produksjon: NRK Sámi Radio

Årstall: 1993

Utgave: Davvisámegillii/ nordsamisk tale.

Format: 30 min. G/M, N/U, J/V

Noter: Sámegielas leat hui olu muohtasánit. Dán prográmmas oahppásnuvvat dasa movt sáhttá muohttaga birra čilget ja makkár sánit gávdnojit iešguđetlágan muohttagii. Muhtin muohtasánit maidda oahpásnuvvat; čiegar, seaŋáš, vahcca, čearga, suovdnji, doajádat, cuoŋu, joavggahat, oppas, skálvi, gassamuohta. 
MUOHTASàNIT 
SàMI BàIKENAMAT JA KàRTTAT 
Dán prográmmas oaidnit ja gullát movt Hans Ragnar Mathisen čohkke sámi báikenamaid ja ráhkada kárttaid. Báikenammačohkkemis son jearahallá vuoras olbmuid ja kártaráhkadeamis fas beassá geavahit su dáiddalaš attáldagaid. 
Dáid prográmmaid heive sámegielfágas geavahit gielladikšumis gaskadásis bajás. 
To nordsamiske program, et om snøtermer og et om samiske stedsnavn. Programmene er ikke tekstet til norsk.

 

Litt om samiske stedsnavn på Sážžá/Senja

Hans Ragnar Mathisen

Fra gammel og ny tid / [redaksjon: Aage Pedersen, Inger A. Skum, Hans Kr. Eriksen] Silsand : Senja og omegn sameforening ; [Stonglandseidet] : Nordkalottforlaget, 1994 Samer i Senja ; 1

1994 


S. 15-18

Språk: Norsk (bokmål)

 

Sámi báikenamat Sáččás = Samiske stedsnavn på Sážžá/Senja

Hans Ragnar Mathisen

Fra gammel og ny tid / [redaksjon: Aage Pedersen, Inger A. Skum, Hans Kr. Eriksen] Silsand : Senja og omegn sameforening ; [Stonglandseidet] : Nordkalottforlaget, 1994 Samer i Senja ; 1

1994 


S. 9-14

 

Sámesiiddat : historjjálaš dieđuid mielde

Hans Ragnar Mathisen 1945-

cop. 1995

1 kart kol. 29 x 41 cm

Språk: Samisk, Nordsamisk

Samuli Aikio, Sierranas gálduid mielde, Báikkuid skematiserejuvvon rájáiguin 
Nordsamisk tekst

 

Samene i tidligere reisebeskrivelser

Hans Ragnar Mathisen

Romsa / Hans Ragnar Mathisen og Hans Tømmervik, redaktører Sálašvággi [Tromsdalen] : Kevi Pro Da, 1996

1996 


S. 36-45

 

Romsa : samisk kultur i Tromsø-området : rapport fra samisk markering under Tromsø bys 200 års jubileum juni 1994 : sámi kulturbeaivvit Romssaguovllus geassemánus 1994

1996 
 Ansvarsangivelse: Hans Ragnar Mathisen og Hans Tømmervik, redaktører

Emner: Samer; Troms; Kultur; Historisk framstilling; Tromsø (Troms) -- Historie; Troms - Tromsø - Historie; samer; reinsdrift; lovgiving; samepolitikk; Konferanser; Samisk kultur - Troms

96 s. ill.

Noter: Innledning og program også på nordsamisk

ISBN8290482108

 

Tanker om kart

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Filosofi i et nordlig landskap / Anniken Greve og Sigmund Nesset (red.) [Tromsø] : [Universitetsbiblioteket i Tromsø], [1997]

1997 


 

Den samiske kunstneren

John Gustavsen 1943-

Reindriftsnytt Årg. 31, nr. 4 (1997)

1997 


Bokomtale av: Sámi atlas / Hans Ragnar Mathisen. - Romsa [Tromsø] : Keviselie, 1996

 

Elle Hánsa, Keviselie

Hans Ragnar Mathisen 1945-

1998 
Dokumentet har flere deler (se detaljer)

 

Tilgjengelig

Tittel: Elle Hánsa, Keviselie, Hans Ragnar Mathisen

      Medforfatter/Bidragsyter: Nils-Aslak Valkeapää 1943-2001; Hans Ragnar Mathisen

 [doaimmahan = redaktør = editor: Nils-Aslak Valkeapää ; Elle Hánssa dáidaga govven = Hans Ragnars kunst fotografert av = photos of Keviselie's art: Bjørn Jørgensen ; čoahkkáigeassu dáro- ja eŋgelasgillii = resymé til norsk og engelsk = summary into Norwegian and English: Harald Gaski]

      Emner: Mathisen, Hans Ragnar 1945-; Samer; Grafikk; Norge; Kunst; selvbiografi; grafikk; norge; norsk; Biografier; Grafikere; Kunstnere - Sápmi - Biografi

Utgiver: DAT

Utgivelssted: Guovdageaidnu

Årstall: 1998

Format: 156 s. ill.

Tekst på nordsamisk og norsk

 ISBN8290625332

 

[2693 dager og netter]

Hans Ragnar Mathisen

Mathisen, Hans Ragnar Elle Hánsa, Keviselie Guovdageaidnu [Kautokeino] : Dat, 1998

1998 
Dikt

S. 44-49

Språk: Norsk (bokmål)

 

Elle Hánsa, Keviselie

Nils-Aslak Valkeapää 1943-2001

Mathisen, Hans Ragnar Elle Hánsa, Keviselie Guovdageaidnu [Kautokeino] : Dat, 1998

1998 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S. 10-43 ill.

Språk: Samisk, Nordsamisk

Sammendrag på norsk og engelsk, s. 149-150, 154-156 
Nordsamisk tekst

 

Spor av 2693 dager og netter

John Gustavsen 1943-

Hammarn Årg. 5, nr. 6 (1998)

1998 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S. 29-30 ill.

Bokomtale av: Elle Hánsa, Keviselie / Hans Ragnar Mathisen. - Guovdageaidnu [Kautokeino] : Dat, 1998

 

Fremtidsfabel

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Hammarn Årg. 6, nr. 3 (1999)

1999 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S. 28-30

Novelle

 

Bildet og eventyret : en vandreutstilling = Sámi diiddat ja máidnasat govaiguin

Bildet og eventyret (vandreutstilling)

1999

32 s. ill.

Utstillingskatalog 
Parallell norsk og nordsamisk tekst 
"En vandreutstilling produsert av SKINN" - Omslaget

 

Keviselie med bilder som er underveis

Geir Johansen

Hammarn Årg. 7, nr. 6 (2000)

2000 


S. 3 port.

Intervju med Hans Ragnar Mathisen

 

Utover internett

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Hammarn Årg. 7, nr. 2 (2000)

2000

S. 24

Dikt

 

Sjeldne blomster

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Hammarn Årg. 7, nr. 6 (2000)

2000 


 S. 10-11

Novelle

 

Boahtteáigi

Hans Ragnar Mathisen

Juoga mii geasuha / doaimmahan Rauna Kuokkanen Kárášjohka : Davvi girji, cop. 2001

2001 


S. 77

Språk: Samisk, Nordsamisk

Dikt 
Nordsamisk tekst

 

Iver Jåks og bruken av samiske symboler

Hans Ragnar Mathisen

Ofelaš / Bjarne Eilertsen ... [et al.] (red.) Tromsø : Universitetsbiblioteket i Tromsø, 2002

2002 


S. [98]-103 ill.

Sammendrag på nordsamisk

 

Samisk samtidskunst

Hanna H. Hansen

Ofelaš / Bjarne Eilertsen ... [et al.](red.) Tromsø : Universitetsbiblioteket i Tromsø, 2002

2002 


S. [137]-147 ill.

Sammendrag på nordsamisk 
Inneholder intervjuer med Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen, Geir Tore Holm og Hege Annestad Nilsen, og forfatterens analyse av deres verk

 

Deatnu, eanuid eadni

Hans Ragnar Mathisen

Joddu Kárášjohka : ČálliidLágádus, 2003

2003 
Dikt

S. 7-8

Samisk, Nordsamisk

 

Tegneserienes fantastiske virkelighet : barnet vil alltid gripe etter det positive i tilværelsen og holde fast ved det, om mulig

Hans Ragnar Mathisen 1945-

2003 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S.4-11

Objekt-ID: 031976689

 

På vei til egen identitet

Hans Ragnar Mathisen

Tromsøboka Tromsø : Tromsøboka Nr 4(2005)

2005 


S. 110-119 ill.

 

Hans Ragnar Mathisen

Easterine Kire Iralu

Iralu, Easterine Kire Ah- people of Tromsø [Tromsø] : Nival forl., cop. 2006

2006 


S. 74

Engelsk tekst 
Dikt

 

Arktisk sjamanisme : et blikk inn i menneskehetens religiøse fortid

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Nordnorsk magasin Årg. 29, nr. 4 (2006)

2006 


S. 32-33 ill.

 

Jordens barn, solens barn, vindens barn : kristen tro i et samisk landskap

Tore Johnsen 1969-

cop. 2007 


 Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen

En samisk katekisme i skjæringspunktet mellom kristen tro og samisk kultur 
Bokomtale i: Daerpies dierie, 2007 nr 4, s. 9

ID: ISBN9788254310892

 

Strategiijaplána sámegielas ja sámi kulturgealbbus : dohkkehuvvon fylkkaráđis 29.05.07 = Strategiplan for samisk språk og samisk kulturkompetanse : vedtatt av fylkesrådet 29.05.07

Troms

2007

Medforfatter/Bidragsyter: Hans Ragnar Mathisen 1945-

      Ansvarsangivelse: Romssa fylkkasuohkan ; olggoš, govat ja hábmen: Keviselie, Hans Ragnar Mathisen = Strategiplan for samisk språk og samisk kulturkompetanse : vedtatt av fylkesrådet 29.05.07 / Troms fylkeskommune ; omslag, illustrasjoner og lay-out: Keviselie, Hans Ragnar Mathisen

54, 53 s. ill. 30 cm

Norsk og nordsamisk tekst 
Pagineringer i motsatt retning

 

Fortellinger om samisk samtidskunst

Hanna H. Hansen 1957-

2007

112 s. ill.

Inneholder intervjuer med Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen, Geir Tore Holm og Hege Annestad Nilsen, og analyser av deres verk 
Opprinnelig presentert som forfatterens hovedoppgave i kunstvitenskap - Universitetet i Tromsø, 2004 
Bokomtale i: Marg, 2008 nr 2, s. 74-77

 

Hans Ragnar Mathisen, Elle-Hánsa, Keviselie : contemporary Arctic artist/writer

Hans Ragnar Mathisen 1945-

cop. 2008

12 s. ill.

Språk: Flerspråklig;Engelsk;Nordsamisk;Norsk (bokmål)

ISBN9788290482119

 

Visuelle Keviselie

Astri Edvardsen 1990-

Nordnorsk magasin Årg. 32, nr. 4 (2009)

2009 
Dokumentet er en del av en overordnet post (se detaljer)

S. 26-27 ill.

Omhandler Hans Ragnar Mahisen

 

Prest(e)vannet - Báhpajavri - Papinlampi? = Stedsnavn oversettes og endres

Liisa Koivulehto 1957-

Ruijan kaiku Årg. 16, nr. 8 (2010)

2010 


Finsk og norsk tekst 
Intervju med Hans Ragnar Mathisen om ulike navn på Prestvannet i Tromsø

 

Hans Ragnar Mathisen : Narvik 1945

Geir Tore Holm 1966-

Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse / [utstillingsansvarlige og katalogredaktører: Knut Ljøgodt og Charis Gullickson] Tromsø : Nordnorsk kunstmuseum og Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse, cop. 2011

Cop. 2011

Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse / [utstillingsansvarlige og katalogredaktører: Knut Ljøgodt og Charis Gullickson] Tromsø : Nordnorsk kunstmuseum og Sparebank 1 Nord-Norges kunststiftelse, cop. 2011

Omhandler særlig litografiene "Uksengeađgi" og "Siedečohka"

HRM merknad; titelen på det første bildet er feil, skal være “Uldageađgi”

 

Aktonasvuođas searvevuhtii, ja ruovttoluotta? = Fra ensomhet til fellesskap, og tilbake?

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Sámiid vuorká-dávvirat : 40 jagi 1972-2012 / [doaimmaheaddjit/redaktører: Káren Elle Gaup ... [et al.]] Kárášjohka : RiddoDuottarMuseat, 2014

2014 


S. 104-107

Parallell nordsamisk og norsk tekst 
Omhandler samisk kunst

S. 32-35

 

Aajmoste aajmose

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Mathisen, Hans Ragnar, 1945- Stedet for kunst / av Elle Hánsa = Hans Ragnar Mathisen = Keviselie [Tromsdalen] : Keviselie, 2014

2014 


S. 6-25 ill.

Artikkelen er en utvidet og bearbeidet tekst fra katalogen til utstillinga Aajmoste aajmose i 2013 
Omhandler sentrale motiv i Hans Ragnar Mathisens kunst

 

På og i stedet for kunst : noen kritiske tanker om dagens situasjon på "kunstens arena"

Hans Ragnar Mathisen 1945-

Mathisen, Hans Ragnar, 1945- Stedet for kunst / av Elle Hánsa = Hans Ragnar Mathisen = Keviselie [Tromsdalen] : Keviselie, 2014

2014 


S. 26-79

 

Stedet for kunst

Hans Ragnar Mathisen 1945-

2014 


79 s. ill.

ID: ISBN9788290482133

 

Nyeste kommentarer

28.09 | 07:36

Hei! Jeg skal kjøpe inn trykk til en større kunstforening og er interessert i dett...

18.09 | 10:32

Hei har prøvd å kontakte deg tidligere men kan ikke se å ha fått svar. Jeg lur...

12.09 | 08:56

Kan noen si meg hvordan jeg kan komme i kontakt med deg HR Mathisen f...

23.08 | 07:10

Varme gratulasjoner med St. Olav! Vel fortjent! Husker tilbake på mange g...