Čábba Sálašvággi/Vakre Tromsdalen

De første Tromsdalinger, på et siste besøk. Man kan jo tolke ansiktsuttrykkene til disse som har mistet den vakreste delen av sitt hjemland. ca 1954

Er det altså sånn det skal gjøres?

Vi behandles forskjellig av det offentlige, selv i et demokrati der verken korrupsjon, kameraderi, favorisering eller forskjellsbehandling skulle høre hjemme. Usynliggjøring av det samiske eller Etnisk Rensing Light, som jeg velger å kalle det, er et tap ikke bare for samene, men også for vår felles arktiske kulturarv! Her er ett lokalt Tromsøeksempel på det: 

Da Romssa Sámi Searvi/Tromsø Sameforening startet i 1969, fikk vi låne lokaler på Tromsø Museum, senere andre steder. Det var en aktiv forening som det var en stor glede å være med i for oss som dengang var unge, endelig et forum for oss! Vårt mål var også å ha et best mulig forhold til våre naboer i majoritet, men samtidig informere om de mørke sidene ved norsk politikk ovenfor samene. Etter det første tiåret ble ønsket om et eget sted stadig sterkere, og i tiåret etter var vi flere ganger i dialog med Tromsø kommune om et “samisk hus”, senere et “Urfolkssenter”, og vi fikk igang og deltok i store internasjonale markeringer (Urfolksdager 1984, WCIP i 1990, Samisk dag 1994, Nana urfolksfestival 1997-2004) for å nevne noe. Det ble laget flere utredninger men realitetene uteble.

Våre bestrebelser med å få til et eget samisk møtested i bykjernen eller annensteds på Tromsøya ble trenert gang på gang, selv om man var positive på papiret.

Ideen om et egnet sted, også for andre friluftsinteresserte basert på lokal historie i Tromsdalen ble fremmet av Tromsø Sameforening i brev 27.03.1989. Vi resonnerte slik at det ville være lettere og mindre kontroversielt å få til et samisk senter i Tromsdalen, som tross alt ble husket som et samisk område av flere av den dalevende eldre befolkning; gjerne i tilknytning til de tuftene etter sommerboplassene som ble benyttet helt til 1939/42 av reindriftssamene fra svensk side. I flere år søkte vi å få tilslutning fra Tromsø Kommune på dette uten hell. Vi var dengang ikke helt klar over det også i det offentlige fantes en voksende vegg av uvilje parallellt med vår samiske optimisme.

Vi ante en lysåpning da kommunen satte i gang en utredning om en flerbruksplan for Tromsdalen, der det var meningen å regulere og begrense skyttervirksomheten med sikte på å få den flyttet, og der etablering av et samisk kulturtiltak også var aktuelt. Ett av resultatene var at det i 1994 ble satt opp en del opplysningsskilt, som idag dessverre er borte. Det er vel ikke tilfeldig at skiltet som informerer om de samiske sommerboplassene i Tromsdalen, ble ødelagt først. Var det i sin tid tilfeldig at skytebanen ble lagt oppå gammetuftene? Det er nærliggende å tenke at dette har noe å gjøre med at den samiske historien er så tydelig i Tromsdalen, og man hadde intet ønske om å akseptere eller synliggjøre det.

Kultursjef Kåre Sørensen ble kontaktet telefonisk for om mulig å gi svar på våre mange henvendelser om en samisk markering i Tromsdalen, og vi fikk et sjokkerende men svært avslørende svar: “Nei, det har vi tatt oss av”. Kan ikke annet enn å oppfatte det som sabotasje mot et samiske initiativ, som så overlates til noen mer “kompetente”: det som senere ble “Gutta på skauen” og som tydeligvis har fått frie hender til å gjøre hva de lyster. Det er vel ingen gruppe i vårt lokalmiljø som er blitt så overøst med støtte og forhåndsbevillinger som disse, og tabbekvotene deres har vært like enorme. Signalene er helt utvetydelige i så måte, og det burde være mer bekymringsfullt enn det er.

Hva ville skjedd om det hadde vært samiske aktører bak den overdådige raseringen av natur med flerdoble veitrasser eller broprosjekt som blir tatt av flom og ødelagt gang på gang, eller satt opp enorme reklameskilt ulovlig midt i et kulturminneområde? Kommunens egen kontrollkomite har slått fast ulovligheten av deler av tiltaket og det er også blitt politianmeldt. Nå i ettertid ser jeg at dersom vi hadde vært frekke nok og tatt oss til rette á la Per Rein, og virkeliggjort den kravmentalitet vi så ofte uberettiget beskyldes for, hadde vi kanskje da vunnet frem? Mitt håp er at den nylig ingåtte avtale mellom dagens politiske ledelse og kontrollkomite om kamp mot korrupsjon i Tromsø kommune, tar en revurdering av denne saken.

Nástegiettáš 08.04.2013 Hans Ragnar Mathisen

 

Tromsdalen i 1930-årene
Tromsdalen i 1930-årene
01. “Sportskafeen” med Ráidnárgeađgi (”Gjetarsteinen”) Det var også her skytebanene ble anlagt, med kun én stemmes overvekt i daværende Tromsøysund kommune.
Sjøsamer og flyttsamer ved samme bord i Romsa
Sjøsamer og flyttsamer ved samme bord i Romsa
02. Kommunal Samisk Festlunsj på Kulturhuset under byjubileet 1994
Sabotasje på kommunalt infoskilt 1995
Sabotasje på kommunalt infoskilt 1995
03. Skiltet om den historiske samiske tilstedeværelsen i Tromsdalen. er forsøkt tilintetgjort med flere skudd
Gutta på skauen og fiktiv skogbruksvei
Gutta på skauen og fiktiv skogbruksvei
04. Rasering av Tromsdalens vakre natur med et helt unødvendig veinett, og kommunal premiering.
Inkompetansen er mer en tydelig i dette bruprosjektet
Inkompetansen er mer en tydelig i dette bruprosjektet
05. “Selvgjort er velgjort” signert “Gutta på skauen”…

Jarl-Tore 21.07.2015 14:36

Hei, i am Jarl-Tore Helmobakk form Norway, the 30 october to 1 november, i will go to world championships in Latin Dancing http://www.worldbachatachampions.com/

Nyeste kommentarer

28.09 | 07:36

Hei! Jeg skal kjøpe inn trykk til en større kunstforening og er interessert i dett...

18.09 | 10:32

Hei har prøvd å kontakte deg tidligere men kan ikke se å ha fått svar. Jeg lur...

12.09 | 08:56

Kan noen si meg hvordan jeg kan komme i kontakt med deg HR Mathisen f...

23.08 | 07:10

Varme gratulasjoner med St. Olav! Vel fortjent! Husker tilbake på mange g...