Noaidegovat/Trommer

Bassegeadgi rock carvings at ÁLTÁ; MU 9602 A
Bassegeadgi rock carvings at ÁLTÁ; MU 9602 A
Labyrinth MU 2005 56x38,5
Labyrinth MU 2005 56x38,5
Gievrie (Manker nr 1) MU 9916 A
Gievrie (Manker nr 1) MU 9916 A
Gievrie MU 9916 B (Mu 9916 A with painted background)
Gievrie MU 9916 B (Mu 9916 A with painted background)
Gievrie NU 9807 B(M14)
Gievrie NU 9807 B(M14)
Njaarke-Mielen Gievrie MU 2003 B
Njaarke-Mielen Gievrie MU 2003 B
Gievrie MU 0202 (M 17)
Gievrie MU 0202 (M 17)
Gievrie MU 9415 B 1 (M 31)
Gievrie MU 9415 B 1 (M 31)
Goabdes MU 9606 35,3x21,4 (M48), the original drum can be seen in the University Museum of Romsa/Tromsø
Goabdes MU 9606 35,3x21,4 (M48), the original drum can be seen in the University Museum of Romsa/Tromsø
Goabdes MU 9609 A (M52)
Goabdes MU 9609 A (M52)
Goabdes MU 9614 A(M53)
Goabdes MU 9614 A(M53)
Goabdes MU2004 B,C(M55-)
Goabdes MU2004 B,C(M55-)
Goabdes MU 9701 A (M56)
Goabdes MU 9701 A (M56)
Goabdes MU 9719 B(M59)
Goabdes MU 9719 B(M59)
Goabdes MU 9607 B (M61)
Goabdes MU 9607 B (M61)
Goabdes MU 0104 A,B (M65)
Goabdes MU 0104 A,B (M65)
Goabdes MU 9416 B (M63)
Goabdes MU 9416 B (M63)
Goavdas MU 9501 B2(M68)
Goavdas MU 9501 B2(M68)
Goavdas MU 9611 A (M43)
Goavdas MU 9611 A (M43)
An example of my use of the drums from a series MU 9502 65,5x50
An example of my use of the drums from a series MU 9502 65,5x50

Since 1995 I have taken on, as part of my artistic instinct (!) to rediscover hidden and destroyed parts of Sámi Visual Culture, i.e. drums, labyrinths and rock carvings, recreating them as wood block prints 1:1. This have resulted in some unexpected problems, which I try to explain in the following (in  Norwegian only):

REDSELEN FOR DET SAMISKE

Rasismen mot samene og andre urfolk er ofte begrunnet i frykt. Men det kan like gjerne være et middel til territorial ekspansjon. Motviljen mot urfolks kultur er også utslag av det. Det er vanskelig å herske under uoversiktlig mangfold, derfor er maktas språk effektivisering, sammenslåing, ensretting med kommersielt fokus og ekspansjon. Forbruk blir veien til utvikling. Idag vet vi at det siste ordet kan erstattes med avvikling.

Forbausende nok kan mye av dette også brukes til å forstå dagens kunstfelt. I en tid der idealet er globalisering, passer interesse for  f.eks. samiske helleristninger og trommebilder ikke inn, ei heller landskapsbilder, portretter, politisk kunst, etc. det skal enten være abstrakt eller video. Kunsten er fanget i motehysteriet.  Jeg har intet imot abstrakt kunst eller videoeksperimentering, og kommer nok til å prøve det selv, bare de ikke blir enerådende, enerådende på den måten at alt annet blir ikke-kunst. Som kunstnere må vi respektere hverandres valg av medium, fokus og ethos.

Uviljen mot tidlig visuell samisk tradisjonell kunst idag er uforståelig, og uakseptabel når den gir seg utslag i de forventninger og krav en samisk kunstner blir møtt med, også fra samiske kolleger. Selv er jeg kommet forbi det stadium der jeg tar direktiver fra uten- eller innenforstående, uansett hvor subtilt de settes fram.  Jeg respekterer selvsagt andre kunstneres valg, også når de insisterer på sine tabu. Da forventes respekt for andre valg. Det er ganske absurd å skulle forsvare eller forklare hvorfor man ønsker å hente næring der røttene er. At det faller noen tungt for brystet kommer kanskje av at de egentlig har røttene sine andre steder.

Alt globalt startet lokalt, og all kunst har jo en eller annen lokal og etnisk opprinnelse. Samisk kunst er likeverdig med all annen global kunst, og kvalifiserer til global status ved å være forankret lokalt. Samene er verken mer eller mindre verd enn andre folk, men vi er alle unike og bidrar til et fantastisk mangfold. La oss fortsette slik. Iallfall skal jeg det. 

Thomas Prada 11.08.2021 15:07

TRENGER DU ET LÅN? tinvestor53@gmail.com Vi gir ut lån med en rimelig rente på 2% Captain One leverer utmerkede og profesjonelle finansielle tjenester, og vi er

Simen Georg Romsdal 14.12.2011 18:38

Motehysteriet er direkte kvalmt så lenge man ikke verdsetter alle kunstformer, tradisjonelle kunstuttrykk sprunget ut av en egens lokale kulturopplevelse!

Nyeste kommentarer

28.09 | 07:36

Hei! Jeg skal kjøpe inn trykk til en større kunstforening og er interessert i dett...

18.09 | 10:32

Hei har prøvd å kontakte deg tidligere men kan ikke se å ha fått svar. Jeg lur...

12.09 | 08:56

Kan noen si meg hvordan jeg kan komme i kontakt med deg HR Mathisen f...

23.08 | 07:10

Varme gratulasjoner med St. Olav! Vel fortjent! Husker tilbake på mange g...